OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Anjelsky channeling

Anjelský channeling

Anjelské písmo je jednoduchý, ale účinný spôsob, ktorý môže pomôcť vyriešiť rôzne situácie života. Práca s anjelmi je veľmi prospešná. Anjeli sú poslami, ktorí dávajú lásku, posilňujú lásku v nás a pomáhajú nám šíriť lásku v našom okolí. Naša slobodná vôľa drží anjelov „na uzde“, a tak s trpezlivosťou čakajú na našu žiadosť o pomoc. Keď ich požiadame, sú pripravení nám s láskou a s radosťou pomôcť.
S čím môžu pomôcť anjeli prostredníctvom automatického písma?

 Pre mnohých ľudí je už samotný proces kontaktu s anjelom strážnym veľmi efektívny, no zistila som, že veľa ľudí s osobných dôvodov žiada anjelov o konkrétnu pomoc v určitej problémovej oblasti. Ak neviete, o čo žiadať, len sa s dôverou otvorte anjelom, žiadajte ich o správne vedenie a pomoc, ktorá bude pre Vás najvhodnejšia. Pri automatickom písme anjeli postupujú podľa „naliehavosti“ určitých situácií. Väčšinu začínajú s najpálčivejšími otázkami života, pričom ich rady sú plné lásky a porozumenia. Za naše správanie nás nekarhajú, milujú nás a poskytujú nám bezpečné vedenie a úľavu.Keď robím automatické písmo, sadnem si, pomodlím sa, položím otázku, utíšim si myseľ a čakám, kým príde odpoveď. Posolstvo neupravujem, s výnimkou interpunkcie a pravopisu. Cítim, že je veľmi dôležité nechať posolstvo v nezmenenom stave a že toto posolstvo pochádza z vyššieho zdroja. Správy sú vždycky pozitívne, povzbudzujúce a láskyplné. Ako som „obnovila“ kontakt s anjelmi, opäť som nadobudla vnímanie a videnie. Začala som pracovať s energiami, ktorým sa venujem doteraz. V prípade záujmu o osobnú konzultáciu, kliknite na kontakt :)